The new LEADTEK NVIDIA RTX 5000, RTX 4500 and RTX 4000 ADA LOVELACE desktop GPUs

The new LEADTEK NVIDIA RTX 5000, RTX 4500 and RTX 4000 ADA LOVELACE desktop GPUs:
🔥Đừng lẩn quẩn dừng lại ở thế hệ cũ, hãy trải nghiệm sức mạnh thời đại cùng thế hệ card đồ họa chuyên nghiệp ADA LOVELACE
🌪Nhân NVIDIA CUDA®: Single-precision floating point có độ chính xác cao gấp 2 lần so với thế hệ Ampere trước.
🌪Lõi RT thế hệ thứ ba: gấp 2 lần so với thế hệ trước với khả năng chạy dò tia đồng thời với khả năng tạo bóng hoặc khử nhiễu.
🌪Lõi Tensor thế hệ thứ tư: Hiệu suất đào tạo AI nhanh hơn tới 2 lần so với thế hệ trước với sự hỗ trợ mở rộng cho định dạng dữ liệu FP8.
🌪DLSS 3: Mức độ chân thực và tương tác mới dành cho đồ họa thời gian thực với sức mạnh của AI.
🌪Bộ nhớ GPU lớn hơn: RTX 4000 cung cấp 20GB bộ nhớ GDDR6; RTX 4500 cung cấp 24GB bộ nhớ GDDR6; và RTX 5000 có bộ nhớ GDDR6 32GB — tất cả đều hỗ trợ sửa mã lỗi ECC để tính toán không có lỗi với các mô hình 3D lớn, hình ảnh kết xuất, mô phỏng và bộ dữ liệu AI.
🌪Khả năng VR mở rộng: Hỗ trợ các thiết bị thực tế ảo và thực tế tăng cường có độ phân giải cao để cung cấp đồ họa hiệu suất cao cần thiết để tạo nội dung AR, VR và mixed-reality tuyệt đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *